شرکت فرابین گستر پژواک پیشرو در ارائه حرفه ای ترین کنترلر ویدئو وال یا همان پلیر های صنعتی می باشد. وظیفه اصلی کنترلر ویدئو وال یا پلیر امکان داشتن خروجی تصویر با تعداد بالا و یکنواختی قایل قبول می باشد. تیم متخصص این شرکت با تکیه بر دانش و تجربه منحصر بفرد خود در این زمینه آماده ارائه مناسب ترین راهکارها به شما می باشد. برخی از کنترلر ویدیووال (پلیر های صنعتی) این شرکت عبارتند از : کنترلر صنعتی با ۴ خروجی (۴K). کنترلر صنعتی با ۶ خروجی (۶K). کنترلر صنعتی با ۹ خروجی(۹K). کنترلر صنعتی با ۱۶ خروجی(۱۶K). کنترلر صنعتی با ۳۲ خروجی (۳۲K) و … .

لیست کنترلر ویدیووال صنعتی شرکت مهندسی فرابین در زیر آمده است. در ادامه ورودی های مختلف که قابل نصب بر روی کنترلر ویدیو وال می باشد نیز شرح داده شده است. ورودی های مختلف عبارتند از : ورودی HDMI ، ورودی DP ، ورودی IP و دوربین ، ورودی SDI ، ورودی های A/V , DVI , Mini DP , Mini HDMI  و … . بسته به نوع و طراحی پروژه می توان از انواع ورودی های مختلف و ترکیب آن ها نیز استفاده نمود. همچنین اکثر ورودی ها قابل تبدیل نیز می باشند.

ضمنا فیلمی در خصوص پیاده سازی ویدئووال در این لینک قابل ملاحظه است

انواع :

پلیر با ۴ خروجی تصویر (۴K). پلیر با ۶ خروجی تصویر (۶K). پلیر با ۸ خروجی تصویر (۸K). پلیر با ۹ خروجی تصویر (۹K). پلیر با ۱۶ خروجی تصویر (۱۶K). پلیر با ۲۴ خروجی تصویر (۲۴K). پلیرصنعتی با ۳۲ خروجی تصویر (۳۲K). شرکت فرابین گستر پژواک .۴K Video Wall Controller . 6K Video Wall Controller . 8K Video Wall Controller . 12K Video Wall Controller . 16K Video Wall Controller . 32K Video Wall Controller . 64K Video Wall Controller. Farabinn . Farabin .

کنترلر ویدئو وال نرمال (Normal Controllers)

1K

1K

کنترلر ویدئو وال

صنعتی فرابین

FNC-01XX

مشخصات فنی

2K

2K

کنترلر ویدئو وال

صنعتی فرابین

FNC-02XX

مشخصات فنی

3K

3K

کنترلر ویدئو وال

صنعتی فرابین

FNC-03XX

مشخصات فنی

4K

4K

کنترلر ویدئو وال

صنعتی فرابین

FNC-04XX

مشخصات فنی

6K

6K

کنترلر ویدئو وال

صنعتی فرابین

FNC-06XX

مشخصات فنی

8K

8K

کنترلر ویدئو وال

صنعتی فرابین

FNC-08XX

مشخصات فنی

کنترلر ویدئووال استاندارد (Standard Controllers)

4K

4K

کنترلر ویدئو وال

صنعتی فرابین

FSC-04XX

مشخصات فنی

8K

8K

کنترلر ویدئو وال

صنعتی فرابین

FSC-08XX

مشخصات فنی

12K

12K

کنترلر ویدئو وال

صنعتی فرابین

FSC-12XX

مشخصات فنی

16K

16K

کنترلر ویدئو وال

صنعتی فرابین

FSC-16XX

مشخصات فنی

32K

32K

کنترلر ویدئو وال

صنعتی فرابین

FSC-32XX

مشخصات فنی

48K

48K

کنترلر ویدئو وال

صنعتی فرابین

FSC-48XX

مشخصات فنی

کنترلر ویدیووال پیشرفته (Advanced Controllers)

4K

4K

کنترلر ویدئو وال

صنعتی فرابین

FAC-04XX

مشخصات فنی

8K

8K

کنترلر ویدئو وال

صنعتی فرابین

FAC-08XX

مشخصات فنی

12K

12K

کنترلر ویدئو وال

صنعتی فرابین

FAC-12XX

مشخصات فنی

16K

16K

کنترلر ویدئو وال

صنعتی فرابین

FAC-16XX

مشخصات فنی

20K

20K

کنترلر ویدئو وال

صنعتی فرابین

FAC-20XX

مشخصات فنی

24K

24K

کنترلر ویدئو وال

صنعتی فرابین

FAC-24XX

مشخصات فنی

کارت های ورودی کنترل ویدیو وال

4K

64K Plus

4Kکنترلر ویدئو وال

صنعتی فرابین

+FAC-64K

مشخصات فنی

2x1K

64K Plus

کنترلر ویدئو وال

صنعتی فرابین

+FAC-64K

مشخصات فنی

1K

64K Plus

کنترلر ویدئو وال

صنعتی فرابین

+FAC-64K

مشخصات فنی

12x1K

12xHDMI

کپچر ۱۲ ورودی

صنعتی فرابین

مشخصات فنی

8x1K

8xHDMI

کپچر ۸ ورودی

صنعتی فرابین

مشخصات فنی

4x1K

4xHDMI

کپچر ۴ ورودی

صنعتی فرابین

مشخصات فنی

8xSDI

8xSDI

کپچر ۱۶ ورودی

صنعتی فرابین

مشخصات فنی

4xSDI

4xSDI

کپچر ۴ ورودی

صنعتی فرابین

مشخصات فنی

16x1K

16xHDMI

کپچر ۱۶ ورودی

صنعتی فرابین

مشخصات فنی

8+8

8-8

کپچر ۸+۸ ورودی

صنعتی فرابین

۸xSDI + 8xHDMI

مشخصات فنی

16xSDI

16xSDI

کپچر ۱۶ ورودی

صنعتی فرابین

مشخصات فنی

12xSDI

12xSDI

کپچر ۱۲ ورودی

صنعتی فرابین

مشخصات فنی