دیجیتال ساینیج و کنترلر فرابین در برنامه نود

برنامه نود:

پروژه به منظور نمایش تصاویر بر روی نمایشگرهای صنعتی عمودی استدیو نود طراحی و اجرا شده است.

نمایشگرهای صنعتی:

۳عدد مانیتور صنعتی به صورت ایستاده.

کنترلرهای صنعتی:

یک عدد کنترلر صنعتی با سه خروجی FHD و نیز یک عدد مینی کنترلر صنعتی با خروجی ۱۰۸۰.