دیجیتال ساینیج و ویدئووال فرابین در فروشگاه لنکوم

پروژه نمایندگی رسمی لنکوم فرانسه

این پروژه که در ایران و در بوتیک مال ملل اجرا گردیده است به منظور فضا سازی و شبیه سازی شهر پاریس در محیط فروشگاه طراحی و اجرا گردیده است.

نمایشگرهای صنعتی:

مجموع نمایشگرها : ۴۹ عدد شامل : دو عدد ویدیو وال ۳در۴، سه عدد ویدیو وال ۳در۲، یک عدد ویدیو وال ۳در۱ و یک عدد ویدیو وال ۴در۱ می باشد.

کنترلرهای صنعتی:

در این پروژه از ۲ عدد کنترلر ۱۲K، سه عدد کنترلر ۶K، یک عدد کنترلر ۳K، یک عدد سرور کنترلر ۶K به منظور یکپارچه سازی تمام کنترلرهای دیگر و یک عدد مینی کنترلر ۴K استفاده شده است.