دیجیتال ساینیج فرابین در بیمارستان تخصصی چشم پزشکی نگاه

پروژه بیمارستان تخصصی نگاه:

پروژه دیجیتال ساینج بیمارستان نگاه به منظور ارائه اطلاعات به مراجعین از قبیل اطلاعات پزشکان، اطلاعات اتاق عمل، راهنمای بخش ها و … طراحی و اجرا گردیده است.

نمایشگرهای صنعتی:

تعداد مانیتورهای صنعتی ۸ عدد بوده که همگی به صورت تکی نصب گردیده اند.

کنترلر صنعتی:

تعداد ۲ عدد کنترلر صنعتی هرکدام دارای قدرت ارسال ۴ تصویر فول اچ دی و در مجموع ۸ تصویر Full HDمی باشد.