ویدئووال فرابین در مجتمع تجاری تفریحی صبا مال

پروژه صبا مال:

پروژه ویدئو وال مجتمع صبا مال منظور ایجاد یک صفحه نمایشگر گسترده با قابلیت پخش یک تا چند تصویر همزمان طراحی و اجرا گردیده است.

نمایشگرهای صنعتی:

مجموع نمایشگرهای این پروژه ۳۶ عدد نمایشگر ۵۵ اینچ می باشد که به صورت یک ویدیو وال ۳ در ۱۲ اجرا گردیده است.

کنترلز های صنعتی:

این پروژه شامل یک کنترلر صنعتی ۱۶Kمی باشد که دارای ۴ خروجی مجزای ۴K است.