دیجیتال ساینیج و ویدئووال فرابین در ایران خودرو

نمایش پروژه
پروژه ایران خودرو:

ویدئو وال های این پروژه به منظور تجهیز سالن نمایش، سالن کنفرانس و سالن ورودی کارخانه ایران خودرو تعریف، طراحی و اجرا گردیده است.

نمایشگر های صنعتی:

مجموعا ۳۸ نمایشگر در سه ویدیو وال ۵ در ۵ ، ۳ در ۳ و نیز ۲ در ۲ اجرا گردید.

کنترلر های صنعتی:

سیستم دارای یک سرور اصلی و یک کنترلر ۲۵K ، یک کنترلر ۱۶K و یک کنترلر ۱K می باشد.